Welkom bij Fundusteam
FUNDUSTEAM

Fundusteam is gespecialiseerd op het screenen van Diabetische Retinopathie bij patiënten in de eerstelijnszorg.
Wij komen met een mobiele camera langs bij uw praktijk. U kunt hiermee het maken van een fundusfoto bij een
patiënt in eigen hand houden. Het maken van de fundusfoto vindt plaats in een vertrouwde omgeving van de patiënt
en is het niet nodig om hiervoor naar het ziekenhuis te gaan.


UW VOORDELEN

* U behoudt de regie over uw patiënten omdat u de dienst in uw eigen praktijk kunt aanbieden.
* U bepaalt wanneer het Fundusteam bij u in de praktijk komt.
* U ontdekt eerder bij patiënten diabetes retinopathie.
* Hogere opkomst patiëntengroep.
* De uitslag is binnen enkele dagen bij u bekend.
* Er geen belasting is voor de patiënt omdat de fundusfoto’s ongedilateerd worden genomen.
* Fundusteam heeft een mobiele camera die ingezet kan worden indien mensen bedlegerig zijn.


WAAR STAAN WIJ VOOR 

* Ondersteuning van de eerstelijnszorg d.m.v. de fundusfoto.
* Het maken van de fundusfoto’s wordt gedaan door getrainde en vakbekwame medewerkers.
* Er wordt gebruikgemaakt van erkende camera’s.
* Beoordeling van de fundusfoto’s wordt gedaan door erkende oogartsen.
* Hoge kwaliteit onderzoek deel retina.
* Terugdringen van wachtlijsten in de tweedelijnszorg.
* Verlagen van de zorgkosten.


Kortom;  korte lijnen, zodat u de beste zorg kunt aanbieden aan uw patiënten                                          
en daarbij niet de regie kwijt raakt.